About NID

موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی (Nonviolent Initiative for Democracy Inc. (NID)) یک سازمان غیرانتفاعی است که هدف آن آموزش اصول و روش های خشونت پرهیز در روند استقرار دموکراسی است. ما معتقدیم که در جوامع در حال توسعه راه به سوی دموکراسی بهتر هموار و مستحکم تر خواهد شد، اگر از طریق مبارزه غیرخشونت آمیز، اشاعه هنجارها و ارزش های دموکراتیک و صلح آمیز و ترویج کثرت گرایی و تساهل باشد.
ما معتقدیم که اعتقاد به کثرت گرایی در تئوری و عمل، همزیستی مسالمت آمیز، مدارا، و احترام به آزادی اندیشه، پیش شرط های دموکراسی و همچنین جهانی بهتر بدون خشونت است. بنابراین انتشار اصل عدم خشونت در تمام جنبه های زندگی فردی و جمعی جوهره تلاش ما را تشکیل می دهد. ما در تلاش برای کمک به هدف صلح و امنیت جهانی و استقرار دموکراسی، و همچنین در نظر گرفتن این اهداف به عنوان مجموعه ای جهانی از ارزش ها هستیم.
از آنجایی که ما معتقد به نهادینه کردن خشونت پرهیزی هستیم، هدف ما افزایش آگاهی در جوامع مختلف با توجه به موارد زیر است: سکولاریسم و خشونت پرهیزی. ریشه های عدم خشونت در ادیان مختلف؛ ایجاد مدارا و احترام بین مؤمنان و افراد سکولار؛ روش های مبارزه بدون خشونت؛ حکومت قانون؛ گسترش مشارکت سیاسی و جامعه مدنی؛ گسترش گفت و گو، ارتباطات و همزیستی در سطوح ملی و بین المللی؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت.​

موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی (NID) به خاطر حمایت سخاوتمندانه‌ شما از تلاش‌ها برای ترویج فرهنگ عدم خشونت و دموکراسی در سراسر جهان سپاسگزار است. ما از تعهد شما به ماموریت NID قدردانی می کنیم. NID یک سازمان غیرانتفاعی 501(c)(3) عمومی است و کمک‌های شما مشمول کسر مالیات است.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist