Tag Archive | "Mirsepassi"

جلسه پنجم: فرهنگ و سیاست

Tags:

جلسه پنجم: فرهنگ و سیاست


موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون برگزار می کنند:

ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

«ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها» عنوان درس گفتاری است که از سوی موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون به زبان فارسی ارائه خواهد شد. این درس به بررسی ریشه های خشونت در کشورهای فارسی زبان می پردازد و بر گفتمان تاریخی خشونت،‌ مدرنیته، اقلیت های قومی و مذهبی، فرهنگ تکثرگرایی و تحمل و مدارا، دولت و ساختار سیاسی حکومت بعنوان منابع موثر در تولید خشونت و مناقشه تمرکز دارد.

جلسه پنجم: فرهنگ و سیاست

جمعه ۸ آوریل ۲۰۱۱
زمان: ۵ تا ۷ عصر
مکان: دانشگاه بوستون

سخنران:

دکتر علی میرسپاسی
استاد جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات ایران دانشگاه نیویورک و متخصص خاورمیانه

‎دکتر میرسپاسی در این جلسه در خصوص حقیقت و سیاست، تلفیق بین دین و سیاست، فرهنگ و دموکراسی و رابطه این دو با یکدیگر، رابطه اسلام سیاسی با تاریخ و فرهنگ اسلامی و در نهایت پیرامون نقش دموکراسی در توسعه صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز فرهنگ ها سخن خواهد گفت‫.‬

‎آدرس‫:‬
Boston University, 635 Commonwealth Avenue; Room 102

‎جلسه ششم‫:‬ جامعه و خشونت مدرن

‎شنبه ۹ آوریل ۲۰۱۱
‎زمان‫:‬ ۳ تا ۵ عصر
‎مکان دانشگاه بوستون

سخنران: دکتر علی میرسپاسی
استاد جامعه شناسی و مدیر مرکز مطالعات ایران دانشگاه نیویورک و متخصص خاورمیانه

دکتر میرسپاسی در این جلسه به بررسی مساله خشونت مدرن و جامعه خواهد پرداخت. بررسی مفهومی و استدالالی خشونت مدرن، ریشه های خشونت مدرن، تجربه خشونت بار انقلاب های مهم تاریخی و جنگ های داخلی و در نهایت بررسی تئوریک مساله خشونت مدرن در گفتمان مدرنیته موضوع این جلسه از درس گفتار ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها است

این برنامه به زبان فارسی ارائه خواهد  شد و شرکت برای همگان آزاد و مجانی است.

Posted in English Events, رویدادها, Farsi EventsComments (0)

Tags:

(English) Politics of Reconciliation: Secularism and Tolerance


Posted in English Articles, English Publications, انتشاراتComments (16)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation