Tag Archive | "Amirarjmand"

جنبش سبز و خشونت پرهیزی در مبارزه برای ایران دموکراتیک

Tags:

جنبش سبز و خشونت پرهیزی در مبارزه برای ایران دموکراتیک


هفدهم ژوئن- موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و مرکز مطالعات بین الملل دانشگاه ام آی تی در نشستی با عنوان “جنبش سبز و خشونت پرهیزی در مبارزه برای ایران دموکراتیک” به بررسی دو سال فعالیت جنبش سبز و برنامه های آتی این جنبش برای تحقق دموکراسی در ایران می پردازد.

سخنران:


دکتر اردشیر امیر ارجمند

سخنگوی مهندس میرحسین موسوی در خارج از کشور و رئیس شورای راه سبز امید

گرداننده جلسه:

دکتر جان تیرمن

مدیر مرکز مطالعات بین الملل دانشگاه ام آی تی

میهمان ویژه و مترجم:

دکتر فرزین وحدت

عضو هیات موسس موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی

زمان:

ساعت 4 تا 5.30 عصر

جمعه 17 ژوئن 2011

مکان:

دانشگاه ام آی تی ساختمان 66  اتاق 110

MIT University, Room 110, the Landau Bldg (66), Ames St. across from the Media Lab in the Wiesner Bldg. Ames St is one block west of the Kendall/MIT Red Line stop.

Map: http://whereis.mit.edu

این برنامه به زبان فارسی برگزار می شود و به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد. این برنامه مجانی و شرکت برای عموم آزاد است. در این برنامه شرکت و دوستانتان را نیز برای شرکت در این برنامه دعوت کنید.

Posted in English Events, English Top, رویدادها, Farsi Events, Farsi Top, topComments (0)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation