Tag Archive | "مهرانگیز کار، آفریقای جنوبی"

بازیابی رویا در حقیقت

Tags:

بازیابی رویا در حقیقت


یادداشت های مهرانگیز کار از آفریقای جنوبی

“بازیابی رویا در حقیقت” عنوان کتاب جدید مهرانگیز کار حقوقدان و نویسنده ایرانی است که اخیرا پس از سفر به آفریقای جنوبی به رشته تحریر در آورده است. مهرانگیز کار در سفر به آفریقای جنوبی به تحقیق و بررسی مبارزات بی خشونت علیه آپارتاید پرداخته و مجموعه یادداشت هایش را طی کتابی منتشر کرده است. آنگونه که او در کتاب اش آورده، این کتاب ماحصل تامل و تحقیق پیرامون این پرسش های کلیدی است: “جنبش های بی خشونت چه ویژگی هایی دارد؟ گذار صلح آمیز از نظام آپارتاید به دموکراسی چه مشخصات مشترکی با دیگر جنبش های غیر خشونت آمیز دارد؟ چگونه می توان از این نسخه برای مبارزات مدنی جاری در ایران استفاده کرد؟ آیا این نسخه ای است که بی کم و کاست می توان به کار گرفت و الگو برداری کرد یا اینکه با مطالعه دوران گذار، در استفاده بی مهابا از روشهای به کار گرفته شده در جریان مبارزاتی که در این جامعه جریان داشت باید احتیاط کرد؟

مهرانگیز کار در این کتاب به این نکته تاکید دارد که “تحول خواهی و پیمودن روند گذار پدیده ای بسیار دشوار است و هنگامی که مردمی پای در این راه می گذارند وارد عرصه ای از مبارزه می شوند که ایستایی ندارد. هنوز که هنوز است دانشگاهیان و فرهیختگان آفریقای جنوبی راهی را که طی کرده اند، هر یک به زبانی نقد یا ستایش می کنند. در این میان آنچه از دست نرفته آزادی بیان در کشوری است که قرن ها زیر یوغ استعمار و استبداد و تبعیض زیسته و از برکت جنبش بی خشونت تحول خواهی درهای آزادی بیان را به روی خود گشوده و گذار همچنان در زیست آکادمیک و ادبیات ضد تبعیض، بیشترین نبروهای فکری کشور را به خود مشغول داشته است.”

بخش های از این کتاب که در سال جاری در امریکا و توسط نشر کتاب (کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران) منتشر و روانه بازار نشر شده، به مصاحبه هایی از مهر انگیز کار با مری برتون پژوهشگر مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه کیپ تاون، بررسی وضعیت زنان سیاه پوست در رژیم آپارتاید از نگاه یک معلم مسلمان به نام خدیجه، گفتگو به پروفسور چوما هیمونگا در خصوص تبعیض های جنسیتی بر ضد زنان در آفریقای جنوبی و نقش دادگاه قانون اساسی در این زمینه، تجربه یک شهروند از مبارزه علیه رژیم آپارتاید، بررسی نقش دانشگاه و دانشجویان در مبارزه با رژیم آپارتاید در گفتگو با پروفسور شامیل جپی، اختصاص یافته است.

در بخش پایانی این کتاب مهرانگیز کار می نویسد: “نمی توان تحولی در جامعه ایجاد کرد بدون آنکه آن تحول ریشه هایی در درون جامعه داشته باشد و از ابزارهایی استفاده کرد که مورد قبول و همخوان با باورهای آنان نباشد. آفریقای جنوبی هم مستثنی از این اصل نبود. تحولی که فراتر از اصلاحات بود. تحولی که در آن از گرایش به انقلابی گری پرشعار و پرخون خبری بنود، با انتخاب ابزارهای مورد قبول مردم به فرجام رسید. دقیق شدن در روند که گفتمان جدید شکل گرفت، ابزارهای جدید که به کار گرفته شد، آینده ای که ترسیم شد برای همه –چه سفید و چه سیاه- و تحول عمیق و معجره آسایی که در کشور پدید آمد برای ما درس آموز است. معتقدم اگر این تاریخ را بخوانیم و با ویژگی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و تاریخی خود به مقایسه بگذاریم و از آن برای برون رفت از بن بست استبداد درس بگیریم بسیار سودمند است.”

مهرانگیز کار وکیل و نویسنده است. تاکنون آثار متعددی از وی منتشر شده است. او همکنون استاد مهمان دانشگاه بروان در ایالت رودآیلند امریکاست.

Posted in Farsi Books, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation