کتاب “گفتمانهای معاصر اجتماعی” روانه بازار نشر شد


خشونت پرهیزی برای دموکراسی: کتاب “گفتمانهای معاصر اجتماعی” منتشر و روانه بازار نشر شد. این کتاب که به مجموعه مقالاتی از نوسندگان و فعالان جامعه مدنیایران، اختصاص دارد به کوشش کاویان صادق زاده میلانی و آرام حسامی گردآورری و توسط انتشارات موسسه فرهنگی همزبان منتشر شده است

دکتر کاظم علمداری استاد علوم سیاسی، در مقدمه این کتاب نوشته است: “این کتاب مجموعه با ارزشی درباره جنبه های مختلف جنبش های اجتماعی است. مجموعه مقالاتی است در خور توجه برای آموختن، اندیشیدن و نقد و بررسی. مقالاتی پرمحتوا، عینی، بدون انشا پردازی و به دور از جزم های ایدئولوژیک. اگر چه تمام مقالات این مجموعه در چارچوب آکادمیک نوشته نشده است ولی همه آنها در یک امر مشترک اند و در مواردی روایت های مستند است. نقد و بررسی موانع تاریخی و ساختاری جون درون زا برون زا بودن دیکتاتوری، بررسی نقش عوامل اسطوره ای بازتولید ساختار غیردموکراتیک در فرهنگ ایرانی، بخشی از ویژگی کتاب است. در کنار بررسی موانع تاریخی و ساختاری، نقد گفتمانی و حقوقی، جهانی شدن و نقش تکنولوژی اطلاعاتی در شکل دهی مناسبات انسانی و دگرگونی های اجتماعی، مانند شبکه های مجازی اینترنتی به ویژه در حوزه شهروندی در مقالات دیگر مطرح شده اند”

در این کتاب مقالاتی از این نویسندگان منتشر شده است

جنبشی به نام یک رنگ به قلم آرمان زند؛ نگاهی به ابعاد مختلف جنبش سبز به قلم علی افشاری؛ مردمان در عصر فیس بوک به قلم مهدی آقا زمانی؛ بیگانگی جنبش های معاصر ایران با عنصر خارجی دموکراتیزاسیون به قلم محمد تهوری؛ جایگاه اقلیت های قومی در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در پرتو بررسی برنامه انتخاباتی مهندس موسوی به قلم شاهد علوی؛ چرا کردها به جنبش سبز نپیوستند به قلم رحیم رشیدی؛ حذف کردن کردهای زن، سانسور تن به قلم صبا واصفی؛ برهنگی تبلور سرخوردگی های اجتماعی یا جنبش اعتراضی؟ به قلم ویدا بالیخانی؛ تعامل جنبش سبز و جنبش زنان، تحلیل گفتمان به قلم کاویان صادق زاده میلانی؛ تعامل جنبش سبز با فعالیت حق تحصیل-تعامل تفکرات محافظه کار با تفکرات ساختار شکن به قلم پویان مکاری؛ جنبش های سیاسی و مطالعات اجتماعی به قلم کیان بهبود؛ فراسوی اصلاح و انقلاب، محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد مقاله مشترک امیرحسین گنج بخش و مهرداد مشایخی؛ جامعه بهائی، حقوق بشر و ساختن هویت نوین ایرانی به قلم پیام اخوان؛ میراث مندرس به قلم محسن سازگارا؛ جایگاه سکولاریسم در گذار ایران به دموکراسی به قلم فاطمه حقیقت جو؛ موقعیت دموکراسی، حقوق بشر و نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران به قلم عبدالکریم لاهیجی؛ روحانیت و حقوق بشر، بررسی راز عقیم ماندن گفتمان حقوق بشر در سنت معاصر ایرانی و حوزه های علمیه با نگاه به آینده به قلم عمادالدین باقی؛ جنبش های اجتماعی-سیاسی و جهانی شدن به قلم آرام حسامی؛ دموکراسی خواهی، زیست واره، اشراق واره و بازتولید ساختار غیر دموکراتیک ایران به قلم حسین سیف زاده و من در انتخابات شرکت می کنم! به قلم محمد نوری زاد

Leave a Reply

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation