ساختار حکومت و خشونت

موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون برگزار می کنند:

ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

«ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها» عنوان درس گفتاری است که از سوی موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون به زبان فارسی ارائه خواهد شد. این درس به بررسی ریشه های خشونت در کشورهای فارسی زبان می پردازد و بر گفتمان تاریخی خشونت،‌ مدرنیته، اقلیت های قومی و مذهبی، فرهنگ تکثرگرایی و تحمل و مدارا، دولت و ساختار سیاسی حکومت بعنوان منابع موثر در تولید خشونت و مناقشه تمرکز دارد.

جلسه اول و دوم: ساختار حکومت و خشونت

دکتر آرام حسامی

استاد علوم سیاسی کالج مانتگومری ایالت مریلند

March 11, 5-7pm @ Boston University, SAR Room 102

March 11, 3-5pm @ Boston University, CAS Room B12

آرام حسامی در دو جلسه اول کلاس ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها،‌ به بحث و گفتگو در خصوص  ساختار حکومت و ارتباط آن با خشونت می پردازد.

جلسه اول: پسا مدرنيته و ساختارشکنی از قدرت

يکی از مهمترين جنبه های حساسيت پست مدرن به موضوع ساختارشکنی از قدرت مربوط می شود. هر «نظام قدرت» گفتمان ويژه ای را می آفريند و ساختار هدفمندی را طراحی می کند تا به کمک آنها بتواند مردمان را مطيع و کنترل کند. تنبيه، با روش های نوينی که هر روز گسترش می یابد، برای هنجارمند کردن اين طرح بکار می رود. آرام حسامی، همراه با بحث دربارهء اندیشه های برخی از تأثيرگذارترين متفکران پست مدرن، به بررسی عوارض اخلاقی ـ سياسی اين فلسفه اشاره کرده و به موضوع نقش افراد در مقابله با نظام های سیاسی که بر آنان تسلط دارند می پردازد.

جلسه دوم: حوزه های عمومی و خصوصی: نافرمانی و مخالفت

مفاهيم حوزه های خصوصی و عمومی اکنون تبديل به جزء جدائی ناپذيری از گفتمان تفکر لِبرال دموکرات شده اند. اما مسئله آن است که اين دو حوزه را چگونه از هم تفکيک می کنيم؟ و در هر حوزه انواع حقوق و وظايف چگونه معين می شوند؟ و توجيه حقانيت آور برای تسلط قدرت حکومتی بر افراد چيست؟ و آنگاه که قدرت دستخوش سوء استفاده می شود تعهدات و وظايف افراد چيست؟ داور نهائی برای تعيين اينکه کدام يک از قوانين عادلانه و کدام ناعادلانه هستند کيست؟ آرام حسامی اين پرسش ها را مورد بحث قرار داده و  بر راههای ممکنی که افراد در چنين شرايطی پيش رو دارند تمرکز خواهد کرد.

این کلاس به زبان فارسی ارائه می شود و شرکت برای عموم دانشجویان و علاقمندان آزاد است.

مکان: دانشگاه بوستون

SAR: SARGENT COLLEGE (SAR), Room 102, Boston University,

635 Commonwealth Avenue

CAS: COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (CAS), Room B12, Boston University, 685-725 Commonwealth Avenue

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation