مدرنیته، خشونت – خشونت پرهیزی


فرزین وحدت

موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون برگزار می کنند:

ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

«ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها» عنوان درس گفتاری است که از سوی موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون به زبان فارسی ارائه خواهد شد. این درس به بررسی ریشه های خشونت در کشورهای فارسی زبان می پردازد و بر گفتمان تاریخی خشونت،‌ مدرنیته، اقلیت های قومی و مذهبی، فرهنگ تکثرگرایی و تحمل و مدارا، دولت و ساختار سیاسی حکومت بعنوان منابع موثر در تولید خشونت و مناقشه تمرکز دارد.

جلسه سوم و چهارم: مدرنیته، خشونت – خشونت پرهیزی

فرزین وحدت

نویسنده و پژوهشگر کالج وسار نیویورک

March 25 at 5-7pm, @ Boston University , SAR Room 102

March 26 at 3-5pm, @ Boston University, Room GSU Conf Aud.

دکتر فرزین وحدت، در این جلسات، در مورد مفهوم مدرنیته و ارتباط آن با مقوله های خشونت و خشونت پرهیزی صحبت خواهد کرد. او با تشریح اینکه با رسیدن افراد یک جامعه به حس فاعلیت و توانمندی ، دستیابی به مبانی مدرنیته در یک  جامعه محقق می شود، توضیح خواهد داد که چگونه این مبانی تجدد،‌ زمینه ساز ایجاد نهادهای دنیای مدرن خواهد شد. نهادهایی که مبتنی بر قانون، تضمین کننده آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم می شوند. نهادهایی که با برقراری نظام پارلمانی دموکراتیک و مطبوعات آزاد می توانند به درستی عمل کنند. ولی فرآیند تولید افراد داری حس فاعلیت و توانمندی، حداقل در طول تاریخ تاکنون، همواره با خشونت در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی همراه بوده است.  از سوی دیگر، هنگامی که تعداد کثیری از افراد یک جامعه به فاعلیت دست بیابند و آنرا نه تنها برای خود بلکه برای تمامی اعضای جامعه طلب کنند، انگاه مبانی تشکیل گونه های زندگی غیر خشن و دمکراتیک به صورت پایدار پدید خواهد آمد

این کلاس به زبان فارسی ارائه می شود و شرکت برای عموم دانشجویان و علاقمندان آزاد است

محل برگزاری کلاس: دانشگاه بوستون

SAR: SARGENT COLLEGE (SAR), Room 102, Boston University,

635 Commonwealth Avenue;

GSU: George Sherman Union, Boston University, 775 Commonwealth Avenue;

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation