دموکراسی و حقوق اقلیت ها

دموکراسی و حقوق اقلیت ها

جمعه 14 اکتبر ساعت 6.30 دکتر آرش نراقی استاد فلسفه، اخلاق و مذهب روز جمعه 14 اکتبر در دانشگاه بوستون، یک سخنرانی خواهد داشت با عنوان "دموکراسی و حقوق اقلیت ها". این سخنرانی به میزبانی موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون برگزار می شود. دکتر آرش نراقی استاد کالج موروین در ایالت نیوجرسی امریکا و عضو هیات مدیره موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی است. او در رشته فلسفه و از دانشگاه کالیفرنیا دکترا گرفته است. او پیش از این یکی از اعضای مجله کیان بود که به حلقه کیان معروفاست. دکتر نراقی بعنوان یکی از روشنفکران دینی شناخته می شود از او مقالات متعددی تاکنون به رشته تحریر درآمده است

Posted in English Events, English Top, رویدادها, Farsi Events, Farsi Top, topComments (0)

جنبش سبز و خشونت پرهیزی در مبارزه برای ایران دموکراتیک

جنبش سبز و خشونت پرهیزی در مبارزه برای ایران دموکراتیک

هفدهم ژوئن- موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و مرکز مطالعات بین الملل دانشگاه ام آی تی در نشستی با عنوان "جنبش سبز و خشونت پرهیزی در مبارزه برای ایران دموکراتیک" به بررسی دو سال فعالیت جنبش سبز و برنامه های آتی این جنبش برای تحقق دموکراسی در ایران می پردازد. سخنران: دکتر اردشیر امیرارجمند، سخنگوی مهندس میرحسین موسوی و رئیس شورای راه سبز امید

Posted in English Events, English Top, رویدادها, Farsi Events, Farsi Top, topComments (0)

جلسه پنجم: فرهنگ و سیاست

جلسه پنجم: فرهنگ و سیاست

آوریل ۸ و ۹ ‎دکتر میرسپاسی در این جلسه در خصوص حقیقت و سیاست، تلفیق بین دین و سیاست، فرهنگ و دموکراسی و رابطه این دو با یکدیگر، رابطه اسلام سیاسی با تاریخ و فرهنگ اسلامی و در نهایت پیرامون نقش دموکراسی در توسعه صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز فرهنگ ها سخن خواهد گفت‫.  ‬

Posted in English Events, رویدادها, Farsi EventsComments (0)

مدرنیته، خشونت – خشونت پرهیزی

مدرنیته، خشونت – خشونت پرهیزی

March 25-26, 2011 با رسیدن افراد یک جامعه به حس فاعلیت و توانمندی ، دستیابی به مبانی مدرنیته در یک جامعه محقق می شود. چگونه این مبانی تجدد،‌ زمینه ساز ایجاد نهادهای دنیای مدرن خواهد شد؟ نهادهایی که مبتنی بر قانون، تضمین کننده آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم می شوند. نهادهایی که با برقراری نظام پارلمانی دموکراتیک و مطبوعات آزاد می توانند به درستی عمل کنند. ولی فرآیند تولید افراد داری حس فاعلیت و توانمندی، حداقل در طول تاریخ تاکنون، همواره با خشونت در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی همراه بوده است. مدرنیته و تاثیرات آن بر افزایش خشونت در جامعه موضوع دو جلسه بحت دکتر فرزین وحدت خواهد بود

Posted in رویدادها, Farsi EventsComments (0)

ساختار حکومت و خشونت

ساختار حکومت و خشونت

مارچ ۱۱-۱۲ يکی از مهمترين جنبه های حساسيت پست مدرن به موضوع ساختارشکنی از قدرت مربوط می شود. هر «نظام قدرت» گفتمان ويژه ای را می آفريند و ساختار هدفمندی را طراحی می کند تا به کمک آنها بتواند مردمان را مطيع و کنترل کند. تنبيه، با روش های نوينی که هر روز گسترش می یابد، برای هنجارمند کردن اين طرح بکار می رود. آرام حسامی، همراه با بحث دربارهء اندیشه های برخی از تأثيرگذارترين متفکران پست مدرن، به بررسی عوارض اخلاقی ـ سياسی اين فلسفه اشاره کرده و به موضوع نقش افراد در مقابله با نظام های سیاسی که بر آنان تسلط دارند می پردازد.

Posted in English Events, رویدادها, Farsi EventsComments (0)

ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

March 11-12 «ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها» عنوان درس گفتاری است که از سوی موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون به زبان فارسی ارائه خواهد شد. این درس به بررسی ریشه های خشونت در کشورهای فارسی زبان می پردازد و بر گفتمان تاریخی خشونت،‌ مدرنیته، اقلیت های قومی و مذهبی، فرهنگ تکثرگرایی و تحمل و مدارا، دولت و ساختار سیاسی حکومت بعنوان منابع موثر در تولید خشونت و مناقشه تمرکز دارد. هر کدام از این پارامترها بعنوان یک سرفصل به بحث و گفتگو گذاشته و راههای حل مسالمت آمیز مناقشه ها بررسی می شود.

Posted in English Events, رویدادها, Farsi Events, UncategorizedComments (0)

مدرنیته و خشونت پرهیزی در ایران

دوم اکتبر ۲۰۱۰ - موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و انجمن فلسفی اگورا میزبان سخنرانی دکتر فرزین وحدت پژوهشگر کالج وسلر نیویورک امریکاست‫.‬ در این برنامه که تاریخ دوم اکتبر خواهد شد، فرزین وحدت به بررسی «مدرنیته و خشونت پرهیزی در ایران» می پردازد‫.

Posted in رویدادها, Farsi EventsComments (0)

خشونت و خشونت پرهیزی در ادیان ابراهیمی

سی ام سپتامبر ۲۰۱۰ - موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی میزبان سخنرانی دکتر فرزین وحدت پژوهشگر کالج وسلر نیویورک امریکاست‫.‬ در این برنامه که در تاریخ سی ام سپتامبر در دانشگاه تورنتو برگزار خواهد شد، فرزین وحدت به بررسی خشونت و خشونت پرهیزی در ادیان ابراهیمی می پردازد‫.

Posted in رویدادها, Farsi EventsComments (0)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation