(Farsi) پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

(Farsi) پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

(Farsi) انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

(Farsi) روشن و قابل فهم بودن هدف مبارزه، اصلی کلیدی است اما در تعیین هدف مبارزه باید دقت شود که آیا هدف انتخابی مورد تایید مردم و عموم جامعه هست یا خیر؟ و نکته دوم اینکه آیا جامعه حاضر است تبعات پیوستن به چنین حرکتی را متقبل شود یا خیر؟ از همین رو نکته مهم این است که در عین حال که روشن بودن هدف مبارزه کلیدی است ولی این هدف نباید با توانایی جامعه، چنان فاصله داشته باشد که کسی به این حرکت نپیوندد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

(Farsi) تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

مجلس ششم بعنوان محصول مقاومت مدنی جنبش اصلاحات، و بعنوان دستاورد خشونت پرهیزی این جنبش، نماد تلاش های مدنی دموکراسی خواهان ایرانی در دو دهه اخیر است. مجلسی که با اکثریتی اصلاح طلب و تحول طلب، کوشید ضمن پاسخگو کردن ارکان قدرت، تقدس زدایی از نهادهای حکومتی، توازن قدرت را به نفع مردم تغییر دهد و در این راه همواره بر پایداری بر اصول و راهبردهای مبارزات خشونت پرهیز اصرار ورزید و با بکار بستن فنون و تاکتیک های مسالمت آمیز همچون گفتگو، نامه نگاری، اعتراض، تحصن، تحریم، آبستراکسیون و استعفاء، کوشید جنبش اصلاحات را گامی به پیش ببرد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(Farsi) ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(Farsi) انسانهای خشمگین در باره هدف ها، راهبرد و راهکارهای (گام های اجرایی) پیکار نمی‌توانند به خوبی بیاندیشند. خشم چندان از سرمایه انرژی عاطفی استفاده می‌کند که دیگر چیزی برایش نمی‌ماند. مردم نمی‌توانند آهنگ “خشمی حق‌به جانب” را برای مدتی طولانی حفظ کنند. افزون بر این، مردم با فراز و فرودهای عاطفی ِ هر پیروزی یا شکست ظاهری کوتاه مدت به آسانی تغییر موضع می‌دهند. آنچه که برای یک پیکار موفق ضرورت واقعی دارد برنامه‌ریزی، اندیشیدن، و تحلیل دقیق است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) اخلاق شکنجه

(Farsi) اخلاق شکنجه

(Farsi) شکنجه یک انسان (ولو یک تروریست) را باید تحت هر شرایطی از منظر اخلاقی یک وضعیت امور ذاتاً بد دانست. از سوی دیگر، باید میان شکنجه به مثابه یک نهاد (قانونی) و شکنجه به مثابه یک عمل خاص تمایز نهاد. با فرض این تمایز، می توان ادعا کرد که قانون گذار تحت هیچ شرایطی نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد و رویّه مجاز و قانونی در جامعه برسمیت بشناسد، و هر کس را که به هر دلیل و انگیزه ای مرتکب شکنجه می شود باید از منظر قانون مجرم بداند و در دادگاه محاکمه کند

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

Political developments in Syria and the region: Observations from the ground in conflict resolution practice

Political developments in Syria and the region: Observations from the ground in conflict resolution practice

Saturday March 23, 7:30-9:00 PM Nonviolent Initiative for Democracy is proud to present a lecture by Dr. Marc Gopin on "Political developments in Syria and the region: Observations from the ground in conflict resolution practice".

Posted in English Events, English Top, Events, TopComments (0)

The Politics of Gender and Democracy in Iran: Between Rights and Honor

The Politics of Gender and Democracy in Iran: Between Rights and Honor

March 10th 5:00- 7:00PM Lecture by: Dr. Ziba Mir-Hosseini The celebration of the international women's day, Nonviolent Initiative for Democracy present a lecture on "the politics of gender and democracy in Iran: Between rights and honor by Dr. Ziba Mir-Hosseini. Since the 1979 Revolution, Iranian politics has conventionally been viewed as a polarized conflict between ‘secular’ and ‘Islamic’ ideologies. She argue that this view has masked the real battle, which has been between despotism and patriarchy, on the one hand, and democracy and feminism, on the other.

Posted in English Events, English Top, Events, TopComments (0)

(Farsi) سه دهه مبارزه کردها از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

(Farsi) سه دهه مبارزه کردها از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

(Farsi) جنبش کردستان از رهبری کاریزماتیک و صلح طلب، هدف مشخص و مورد قبول اکثریت مردم یعنی "کسب حق خودمختاری" و هماهنگی قابل قبول میان تیم رهبری و بدنه جنبش، بعنوان پارامترهای موثر در سازماندهی و پیروزی مبارزات بی خشونت برخوردار است اما جایگزینی استراتژی مبارزه مسلحانه به جای مبارزه بی خشونت، کردستان را از دستیابی به یک پیروزی تاریخی محروم می سازد. هرچند همواره استفاده از فنون بی خشونت مدنظر رهبران کردستان بوده است

Posted in Farsi Researches, Farsi Top, Researches, TopComments (0)

Globalization & Social Movement around the World

Globalization & Social Movement around the World

January 20- 5:00-7:00pm Location: 281 Concord Ave., Cambridge MA 02138 The Celebration of Martin Luther King the Nonviolent Initiative for Democracy presents a lecture on Globalization & Social Movement by Aram Hessami; Dr. Hessami’s specialization is in Western Political Thought and Post-modern philosophy. His research and publications are focused on Democratic Transition, Discourse Theory and Social Change

Posted in English Events, English Top, Events, TopComments (0)

(Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(Farsi) جنبش های انقلابی خشونت‌پرهیز 46 بار بیشتر احتمال دارد که به توفیق دست یابند وقتی که جداییِ نیروها نظامی رخ می‌دهد. چرا؟ وقتی که پلیس اراده‌یِ دستگیری و حمله به معترضان را نداشته باشد، وقتی که نیروهای امنیتی دیگر حاکمان را حمایت نکنند، در آن زمان حتی قدرتمندترینِ مستبدان بدون قدرت و آسیب پذیر خواهند بود

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

Donate