(Farsi) همایش میراث موج سبز ایران در واشنگتن برگزار شد

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) ابراز نگرانی کوفی عنان نسبت به تداوم خشونت ها در سوریه

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) تاکید متخصصان بر موفقیت مبارزات بدون خشونت در ايران

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) رهبران اروپا، مصر را به آغاز گذار به دموکراسی دعوت کردند

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) دعوت قدرت های جهانی از مبارک برای پرهیز از خشونت

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) تظاهرات مردم مصر برای دموکراسی

بهروز کارونی
هزاران تظاهرکننده روز سه‌شنبه در نقاط مختلف قاهره، پايتخت مصر، و شهرهای ديگر اين کشور خواستار برکناری حسنی مبارک، رئيس جمهوری مصر، و همچنين انحلال هيات دولت شدند.

بنا بر گزارش‌ها، تظاهرات در مصر با الهام از تحولات …

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) بنیاد ملی صلح و گفتگو خواهان تشکیل کنگره ملی ایران شد

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) رئیس جمهور تونس از قدرت کنار گذاشته شد

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) پاپ خواهان پایان مناقشه خاورمیانه شد

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

(Farsi) خاتمی: شیوه جنبش مدنی پرهیز از خشونت است

Posted in Farsi News, NewsComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

Donate