مکاله

The Future of “Civil Resistance”

مدنی ناپَرمانی چے اے؟

اریکا چنوئث مدنی ناپَرمانئے لَبز نۆکی 100 سال اِنت که جۆڈ بیتَگ. مهانداس گاندی اے لَبزا هَما زَمانا که مان هُندُستان گۆن بِرتانیائے سامراجا گِر و دارَت، جۆڈی کُرت. چَه آ و رَند، بازێنے چَه دانشگاهیان و مدنی کارِندَهان چۆ که جین شارپ و کشیش جیمز لاوسون، اے لَبزا پَه اے نۆکێن چیزا کاربَند کُرت. مدنی ناپَرمانی یَک کاهُمێن دێم پَه دێمی رهبَند اے که مان اے رَهبَندا بے­سِلاهێن مَردُمان گۆن وَ­ڈوَڈێن هَم­سَنَّت و گَیردولتی راهان (چو که زَهر گِرَگ، هَڈی و هَرتال کَنگ، هَرام کَنَگ، دِگَه نِهاد جۆڈ کَنگ و دِگَه بازێن رَهبَندان) پَه جاوَرئے بَدَل کَنَگا، بے وَتی...

سَرگَپّ

بازے چَه اے زرمبشان گۆن جنگ و جۆش هۆر بوتگ اَنت و بازێن نمونه­اے چه تاریخی زرمبشان چۆ که پرانسئے، الجزایرئے، چینئے و ویتنامئے پێش دارنت که اێوکێن راه پَه هُکومتانی دێمئے اۆشتگا هَمے جنگ و جۆش اِنت و هر بَر هَم سۆبمَند بوتَگ. بَلِه هنون نۆکێن دنیائے چاگردانی دێم  مان جهانی هر کُنڈا گێشتِر پَه هَما زَرمبَشان اِنت که گۆن مدنی ناپَرمانی هَمراه اَنت و چَه جنگ و جۆشا دور اَنت. اے چیز اِنت که مَرچی تاریخا جۆڈه کَنت. پَه دِلجَمی بیت که بِگوَشێن اے مَزَنێن بے­جَنگ و جۆشێن زُرمبِشان دَهانی سیاسی جاوَران مان دنیائے مُلکان مان جهانئے هر...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist