(English) (Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(English) (Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(English) (Farsi) جنبش های انقلابی خشونت‌پرهیز 46 بار بیشتر احتمال دارد که به توفیق دست یابند وقتی که جداییِ نیروها نظامی رخ می‌دهد. چرا؟ وقتی که پلیس اراده‌یِ دستگیری و حمله به معترضان را نداشته باشد، وقتی که نیروهای امنیتی دیگر حاکمان را حمایت نکنند، در آن زمان حتی قدرتمندترینِ مستبدان بدون قدرت و آسیب پذیر خواهند بود

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) ایجاد فضای مشارکتی، رمز پیروزی مبارزات بی خشونت است

(English) (Farsi) وقتی که ما از خشونت‌پرهیزی سخن می‌گوییم تنها نباید از تاکتیک‌ها سخن بگوییم بلکه باید این را در نظر آوریم که چگونه این تاکتیک‌ها یک جریان گذاری را ایجاد می‌کند که مشارکتی است و در واقع به مردم می‌آموزد که بیندیشند چگونه دولتی و دموکراسی‌ای می‌خواهند داشته باشند

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) Solidarity Democratic Movement

(English) Basic democratic freedoms like freedom of the press, freedom of assembly, and an independent judiciary have suffered in Russia in recent years and many people, particularly the youth, have started to mobilize one another to demand a stronger democratic system free of corruption and intimidation. Oleg has been one of the leaders in this growing pro-democracy movement, training young people in nonviolent methods of resistance.

Posted in English Articles, English Publications, Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) (Farsi) دوباره بیاندیش: مقاومت خشونت‌پرهیز

(English) (Farsi) دوباره بیاندیش: مقاومت خشونت‌پرهیز

(English) (Farsi) نکته‌یِ اساسی این است که در حالی که مقاومت خشونت‌پرهیز دموکراسی را تضمین نمی‌کند، حداقل این تضمین را می‌دهد که از میان بد و بدتر، بد را نصیب ما کند. طبیعت دعوا می‌تواند اغلب به ما بگوید که کشورِ پس از دعوا به چه شکل خواهد بود. مردمان کمی خواهان زندگی در کشوری هستند که قدرت از راه خشونت کسب و با خشونت تنها حفظ شده‌است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) کتاب “گفتمانهای معاصر اجتماعی”  روانه بازار نشر شد

(English) (Farsi) کتاب “گفتمانهای معاصر اجتماعی” روانه بازار نشر شد

(English) (Farsi) این کتاب مجموعه با ارزشی درباره جنبه های مختلف جنبش های اجتماعی است. مجموعه مقالاتی است در خور توجه برای آموختن، اندیشیدن و نقد و بررسی. مقالاتی پرمحتوا، عینی، بدون انشا پردازی و به دور از جزم های ایدئولوژیک نقد و بررسی موانع تاریخی و ساختاری جون درون زا برون زا بودن دیکتاتوری، بررسی نقش عوامل اسطوره ای بازتولید ساختار غیردموکراتیک در فرهنگ ایرانی، بخشی از ویژگی کتاب است

Posted in Farsi Books, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) مقاومت خلاقانه؛ راهی برای سست کردن اقتدارگرایان

(English) (Farsi) یک زمینه‌یِ بزرگ وجود دارد میان هنر و عمل خلاقانه که به نحو شگفت‌انگیزی توانِ سست کردنِ پایه هایِ اقتدار را داراست. نه این که مراجع اقتدار این ظرفیت‌هارا نشناخته‌اند. حتی در زمان شکسپیر، قبل از شکسپیر، در انگلستان تئاتر را برای چند صد سال ممنوع کرده بودند چرا که تئاتر قدرتِ تخریبِ بالایی داراست و می‌تواند داستانی را روایت کند که مراجعِ اقتدارِ در قدرت نمی‌خواهند که آن داستان شنیده شود. شما می‌توانید تکرارِ این امر را در فرهنگ های گوناگون در طول تاریخ ببینید که بیان هایِ هنرمندانه از انواعِ مختلف عمدتا سانسور شده‌اند چرا که این بیان‌هاحقیقتِ عاطفی‌ای را برمی‌انگیزانند که مردم نمی‌توانند دیگر آن‌هارا نادیده بگیرند و این مردم را به عمل وامی‌دارد به گونه‌ای که گروهی ساخته و قدرتمند می‌شود که نیرویِ خود را از درونِ آن بیانِ هنری برمی‌گیرد.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) (Farsi) آموزه های انقلاب بی خشونت در مصر

(English) (Farsi) آموزه های انقلاب بی خشونت در مصر

(English) (Farsi) انقلاب بی خشونت در مصر که به پایان دیکتاتوری مبارک منجر شد، نمونه ای کم نظیر از مبارزات بی خشونت علیه دیکتاتوری بود. مرکز بین المللی تنازع بی خشونت در واشنگتن، طی گفتگویی با احمد صالح، یکی از بنیانگذاران جنبش شش آوریل مصر، به بررسی آموزه های انقلاب بی خشونت در این کشور پرداخته است. او در این گفتگو درباره استراتژی های گوناگونی سخن می گوید که در سالهای پیش از اعتراضات بیست و پنج ژانویه آموزش داده می شد و توسعه می یافت.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) چگونگی گذار به دموکراسی در بهار عربی

(English) (Farsi) برخی از چالش‌هایی که ما در ابتدایِ بهار عربی دیده‌ایم باعثِ اعلامِ زودهنگامِ شکستِ این تلاش‌ها برایِ دموکراسی‌سازی شد، در واقع در نمونه‌هایِ موفق دموکراسی‌سازی در دیگر جاهایِ دیگر دنیا نیز وجود داشته ولی به شکست نینجامیده؛ یعنی منجر به منحرف کردن جریان دموکراسی‌سازی نشده و به بازگشت به استبداد نینجامیده است. مهم است که بین چالش‌ها و مشکلات سیاسیِ پیشِ رو و خطرِ واقعی بازگشتِ به استبداد و شکستِ تلاش‌هایِ دموکراسی‌سازی تمایز قائل شد. به عنوانِ نمونه مصر، هم‌اکنون با چالش‌هایِ اقتصادی و انتظاراتِ بسیار بالا برایِ بهبودِ اوضاع و استانداردهای زندگی، فرصت‌های اقتصادی جدید روبه‌روست که می‌تواند خطرِ شکستِ انقلاب را به همراه داشته باشند. ولی در واقع شکست در برآوری انتظارات اقتصادی و استانداردهای زندگی مورد انتظار باعث بازگشت به دوران قبل از تغییر رژیم در دیگر نمونه‌هایِ مشابه دموکراسی‌سازی در گذشته نشده است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) (Farsi) مذاکره برای مذاکره در آفریقای جنوبی

(English) (Farsi) مهمترین ضامن گذار به دموکراسی در روند مذاکرات توانائی طرفین در رسیدن به " پیمان های گذار " است . پیمان های گذار معمولا باب خشونت و انتقام گیری را در دوران دموکراتیک آینده می بندند . این پیمان ها به ویژه زمانی که نظامیان می خواهند قدرت را برای تحقق دموکراسی رها کنند اهمیتی استراتژیک دارد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) (Farsi) بازیابی رویا در حقیقت

(English) (Farsi) بازیابی رویا در حقیقت

(English) (Farsi) تحول خواهی و پیمودن روند گذار پدیده ای بسیار دشوار است و هنگامی که مردمی پای در این راه می گذارند وارد عرصه ای از مبارزه می شوند که ایستایی ندارد. هنوز که هنوز است دانشگاهیان و فرهیختگان آفریقای جنوبی راهی را که طی کرده اند، هر یک به زبانی نقد یا ستایش می کنند. در این میان آنچه از دست نرفته آزادی بیان در کشوری است که قرن ها زیر یوغ استعمار و استبداد و تبعیض زیسته و از برکت جنبش بی خشونت تحول خواهی درهای آزادی بیان را به روی خود گشوده و گذار همچنان در زیست آکادمیک و ادبیات ضد تبعیض، بیشترین نبروهای فکری کشور را به خود مشغول داشته است

Posted in Farsi Books, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

Make a Donation