کنش های خشونت پرهیز فراکسیون زنان مجلس ششم

Posted in Farsi ArticlesComments (0)

(English) (Farsi) پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

(English) (Farsi) پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

(English) (Farsi) انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

(English) (Farsi) روشن و قابل فهم بودن هدف مبارزه، اصلی کلیدی است اما در تعیین هدف مبارزه باید دقت شود که آیا هدف انتخابی مورد تایید مردم و عموم جامعه هست یا خیر؟ و نکته دوم اینکه آیا جامعه حاضر است تبعات پیوستن به چنین حرکتی را متقبل شود یا خیر؟ از همین رو نکته مهم این است که در عین حال که روشن بودن هدف مبارزه کلیدی است ولی این هدف نباید با توانایی جامعه، چنان فاصله داشته باشد که کسی به این حرکت نپیوندد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

(English) (Farsi) تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

(English) مجلس ششم بعنوان محصول مقاومت مدنی جنبش اصلاحات، و بعنوان دستاورد خشونت پرهیزی این جنبش، نماد تلاش های مدنی دموکراسی خواهان ایرانی در دو دهه اخیر است. مجلسی که با اکثریتی اصلاح طلب و تحول طلب، کوشید ضمن پاسخگو کردن ارکان قدرت، تقدس زدایی از نهادهای حکومتی، توازن قدرت را به نفع مردم تغییر دهد و در این راه همواره بر پایداری بر اصول و راهبردهای مبارزات خشونت پرهیز اصرار ورزید و با بکار بستن فنون و تاکتیک های مسالمت آمیز همچون گفتگو، نامه نگاری، اعتراض، تحصن، تحریم، آبستراکسیون و استعفاء، کوشید جنبش اصلاحات را گامی به پیش ببرد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(English) (Farsi) ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(English) (Farsi) انسانهای خشمگین در باره هدف ها، راهبرد و راهکارهای (گام های اجرایی) پیکار نمی‌توانند به خوبی بیاندیشند. خشم چندان از سرمایه انرژی عاطفی استفاده می‌کند که دیگر چیزی برایش نمی‌ماند. مردم نمی‌توانند آهنگ “خشمی حق‌به جانب” را برای مدتی طولانی حفظ کنند. افزون بر این، مردم با فراز و فرودهای عاطفی ِ هر پیروزی یا شکست ظاهری کوتاه مدت به آسانی تغییر موضع می‌دهند. آنچه که برای یک پیکار موفق ضرورت واقعی دارد برنامه‌ریزی، اندیشیدن، و تحلیل دقیق است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) مقاومتِ مدنی و زبانِ قدرت

(English) (Farsi) زبانِ یک کمپین باید عقلانی باشد به جای آن که تکیه کند بر سخنوری‌های فریبنده و گمراه‌کننده. اگر برای رسیدن به قدرت دروغ بگویی، موافقت عمومی برای کسب قدرت از سوی تو غیرمحتمل است چرا که دروغت پیش از آن کشف می‌شود. هیچ جریانی نمی‌تواند نماینده‌یِ مردمی باشد که گمراهشان کرده، چرا که در آن صورت مشارکت آن مردم بر اساس باورهای باطل است و نه ایده‌های مشترک.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) (Farsi) اخلاق شکنجه

(English) (Farsi) اخلاق شکنجه

(English) (Farsi) شکنجه یک انسان (ولو یک تروریست) را باید تحت هر شرایطی از منظر اخلاقی یک وضعیت امور ذاتاً بد دانست. از سوی دیگر، باید میان شکنجه به مثابه یک نهاد (قانونی) و شکنجه به مثابه یک عمل خاص تمایز نهاد. با فرض این تمایز، می توان ادعا کرد که قانون گذار تحت هیچ شرایطی نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد و رویّه مجاز و قانونی در جامعه برسمیت بشناسد، و هر کس را که به هر دلیل و انگیزه ای مرتکب شکنجه می شود باید از منظر قانون مجرم بداند و در دادگاه محاکمه کند

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) آیا راهبرد تعامل وگفت وگوی انتقادی امکان پذیراست؟

(English) (Farsi) راهبرد گفتگو که با پایداری مدنی و صلح آمیز همراه است واجد هر دو معیار عملی بودن (تحقق پذیری) ومطلوبیت (ملازم عدم خشونت وتخریب وداشتن سازگاری با مصالح ملی، حفظ همبستگی ملی میان گرایش های فکری، دینی و قومی متفاوت) است. این رویکرد که ریشه درتجربات تاریخی ملت ایران دارد در تقابل با راهبردهائی قرارمی گیرد که برخصومت زائی و خشونت و جنگ متکی هستند. منشأ و تبار روش کاربرد زور و جنگ را باید در تجربیات انسان درعصر جنگ وشکار جست وجوکرد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

(English) (Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(English) (Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(English) (Farsi) جنبش های انقلابی خشونت‌پرهیز 46 بار بیشتر احتمال دارد که به توفیق دست یابند وقتی که جداییِ نیروها نظامی رخ می‌دهد. چرا؟ وقتی که پلیس اراده‌یِ دستگیری و حمله به معترضان را نداشته باشد، وقتی که نیروهای امنیتی دیگر حاکمان را حمایت نکنند، در آن زمان حتی قدرتمندترینِ مستبدان بدون قدرت و آسیب پذیر خواهند بود

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(English) (Farsi) ایجاد فضای مشارکتی، رمز پیروزی مبارزات بی خشونت است

(English) (Farsi) وقتی که ما از خشونت‌پرهیزی سخن می‌گوییم تنها نباید از تاکتیک‌ها سخن بگوییم بلکه باید این را در نظر آوریم که چگونه این تاکتیک‌ها یک جریان گذاری را ایجاد می‌کند که مشارکتی است و در واقع به مردم می‌آموزد که بیندیشند چگونه دولتی و دموکراسی‌ای می‌خواهند داشته باشند

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, PublicationsComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

Donate