ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

 

موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون برگزار می کنند:

ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها

«ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها» عنوان درس گفتاری است که از سوی موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه بوستون به زبان فارسی ارائه خواهد شد.

این مجموعه درس گفتار بصورت آنلاین نیز در دسترس همگان است. علاقمند ان می توانند از طریق پالتاک در این دوره شرکت کنند. برای شرکت آنلاین در کلاس به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.paltalk.com/

نام اتاق:

NIDemocracy

نوع اتاق:

Education

زبان: فارسی

این درس به بررسی ریشه های خشونت در کشورهای فارسی زبان می پردازد و بر گفتمان تاریخی خشونت،‌ مدرنیته، اقلیت های قومی و مذهبی، فرهنگ تکثرگرایی و تحمل و مدارا، دولت و ساختار سیاسی حکومت بعنوان منابع موثر در تولید خشونت و مناقشه تمرکز دارد. هر کدام از این پارامترها بعنوان یک سرفصل به بحث و گفتگو گذاشته و راههای حل مسالمت آمیز مناقشه ها بررسی می شود. در جلسه اول و دوم،‌ دکتر آرام حسامی به بحث و گفتگو پیرامون حوزه سیاست،‌ ساختار حکومت و ارتباط آن با مساله خشونت می پردازد.  در جلسه سوم و چهارم دکتر فرزین وحدت به موضوع مدرنیته و نقش آن در بروز مناقشه در جامعه می پردازد.  دکتر آرش نراقی در جلسه پنجم به موضوع دموکراسی و اقلیت های مذهبی و خشونت های تحمیلی علیه اقلیت ها و در جلسه ششم به موضوع دموکراسی و اقلیت های قومی می پردازد. مساله تمامیت ارضی و حقوق اقلیت های قومی،‌ موضوع مورد بحث این جلسه است. فرهنگ،‌ جامعه و خشونت موضوع بحث دکتر علی میرسپاسی در جلسه هفتم و هشتم است. او به این پرسش پاسخ خواهد داد که چگونه تکثرگرایی مانع از بروز خشونت در جامعه خواهد شد.  در جلسه نهم و دهم دکتر حسین کمالی به این پرسش پاسخ خواهد داد که چگونه گفتمان تاریخی زمینه ساز سرکوب و خشونت می شود؟  ساختار سیاسی- حقوقی و مساله رهبری بخش پایانی این کلاس خواهد بود. نقش رهبری سیاسی و اجتماعی در جلوگیری از بروز مناقشه محور عمده این بخش است. به طور خلاصه می توان گفت که اساتید شرکت کننده در این کلاس، نگاهی تاریخی، جامعه شناختی و فلسفی به تئوری های خشونت خواهند داشت. دانشجویان شرکت کننده در این برنامه،‌ با موانع و چالش های حل مسالمت آمیز مناقشه ها آشنا می شوند. آنها همچنین می آموزند که چگونه  عدم تحمل و مدارا به بروز خشونت علیه اقلیت های قومی،‌ نژادی، مذهبی و جنسی منجر می شود.

 

جلسه اول و دوم: ساختار حکومت و خشونت

دکتر آرام حسامی

استاد علوم سیاسی کالج مانتگومری ایالت مریلند

March 11, 5-7pm @ Boston University, SAR Room 102

March 11, 3-5pm @ Boston University, CAS Room B12

آرام حسامی در دو جلسه اول کلاس ریشه های خشونت و حل مسالمت آمیز مناقشه ها،‌ به بحث و گفتگو در خصوص ساختار حکومت و ارتباط آن با خشونت می پردازد.

جلسه اول: پسا مدرنيته و ساختارشکنی از قدرت

يکی از مهمترين جنبه های حساسيت پست مدرن به موضوع ساختارشکنی از قدرت مربوط می شود. هر «نظام قدرت» گفتمان ويژه ای را می آفريند و ساختار هدفمندی را طراحی می کند تا به کمک آنها بتواند مردمان را مطيع و کنترل کند. تنبيه، با روش های نوينی که هر روز گسترش می یابد، برای هنجارمند کردن اين طرح بکار می رود. آرام حسامی، همراه با بحث دربارهء اندیشه های برخی از تأثيرگذارترين متفکران پست مدرن، به بررسی عوارض اخلاقی ـ سياسی اين فلسفه اشاره کرده و به موضوع نقش افراد در مقابله با نظام های سیاسی که بر آنان تسلط دارند می پردازد.

جلسه دوم: حوزه های عمومی و خصوصی: نافرمانی و مخالفت

مفاهيم حوزه های خصوصی و عمومی اکنون تبديل به جزء جدائی ناپذيری از گفتمان تفکر لِبرال دموکرات شده اند. اما مسئله آن است که اين دو حوزه را چگونه از هم تفکيک می کنيم؟ و در هر حوزه انواع حقوق و وظايف چگونه معين می شوند؟ و توجيه حقانيت آور برای تسلط قدرت حکومتی بر افراد چيست؟ و آنگاه که قدرت دستخوش سوء استفاده می شود تعهدات و وظايف افراد چيست؟ داور نهائی برای تعيين اينکه کدام يک از قوانين عادلانه و کدام ناعادلانه هستند کيست؟ آرام حسامی اين پرسش ها را مورد بحث قرار داده و  بر راههای ممکنی که افراد در چنين شرايطی پيش رو دارند تمرکز خواهد کرد.

جلسه سوم و چهارم: مدرنیته و خشونت

دکتر فرزین وحدت

استاد جامعه شناسی و محقق وسار کالج نیویورک

March 25, 5-7pm @ Boston University, SAR Room 102

March 26, 3-5pm @ Boston University, Room GSU Conf Aud.

 

دکتر فرزین وحدت، در این جلسات، در مورد مفهوم مدرنیته و ارتباط آن با مقوله های خشونت و خشونت پرهیزی صحبت خواهد کرد. او با تشریح اینکه با رسیدن افراد یک جامعه به حس فاعلیت و توانمندی ، دستیابی به مبانی مدرنیته در یک  جامعه محقق می شود، توضیح خواهد داد که چگونه این مبانی تجدد،‌ زمینه ساز ایجاد نهادهای دنیای مدرن خواهد شد. نهادهایی که مبتنی بر قانون، تضمین کننده آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم می شوند. نهادهایی که با برقراری نظام پارلمانی دموکراتیک و مطبوعات آزاد می توانند به درستی عمل کنند. ولی فرآیند تولید افراد داری حس فاعلیت و توانمندی، حداقل در طول تاریخ تاکنون، همواره با خشونت در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی همراه بوده است.  از سوی دیگر، هنگامی که تعداد کثیری از افراد یک جامعه به فاعلیت دست بیابند و آنرا نه تنها برای خود بلکه برای تمامی اعضای جامعه طلب کنند، انگاه مبانی تشکیل گونه های زندگی غیر خشن و دمکراتیک به صورت پایدار پدید خواهد آمد

جلسه پنجم و ششم: فرهنگ، جامعه و خشونت

دکتر علی میرسپاسی

استاد جامعه شناسی،‌ متخصص خاورمیانه و مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه نیویورک

April 8, 5-7pm @ Boston University, SAR Room 102

April 9, 3-5pm @ Boston University, CAS Room 224

 

 

 

 

 

 

جلسه هفتم و هشتم: چگونه گفتمان تاریخی زمینه ساز سرکوب و خشونت می شود؟

دکتر حسین کمالی

استاد علوم سیاسی و متخصص آسیا و خاورمیانه دانشگاه کلمبیا

April 15 at 5-7pm, @ Boston University,  SAR Room 102

April 16 at 3-5pm, @ Boston University, CAS Room  B12


مکان: ‌‌Boston University

CAS: COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (CAS) 685-725 Commonwealth Avenue

SAR: SARGENT COLLEGE (SAR) 635 Commonwealth Avenue

GSU: George Sherman Union (GSU) 775 Commonwealth Avenue

Leave a Reply

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Make a Donation